برنامه ها

2 مرداد 1403

ورکشاپ صادرات سنگ آهن

8:00

دریافت کارت ورود

 

8:30

شروع پارت اول

10:00

استراحت و پذیرایی

10:30

شروع پارت دوم

12:30

پایان برنامه

بشتابید!

زمان برگزاری رویداد بسیار نزدیک است.

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  پانیه