موضوع رویداد

رویداد های تخصصی حوزه فولاد

برگزاری رویداد، راه هوشمندانه‌ای برای شبکه سازی است. این رویداد ها به شما کمک می‌کنند که راحت‌تر ارتباطات خود را گسترش دهید. و همچنین تحکیم ارتباط با همکاران و شرکای همیشگی است.

  • شبکه سازی
  • هم اندیشی
  • تکنولوژی
  • علمی

سخنرانی
تشکیل اتاق فکر

برگزاری رویداد، راه هوشمندانه‌ای برای جذب مشتری جدید و تشکر از مشتری‌های قبلی است. این نکات به شما کمک می‌کنند که راحت‌تر به هدف خود برسید. راهی بسیار مناسب برای جلب توجه مشتریان جدید، تحکیم ارتباط با مشتریان قبلی است.

  • هوشمندی
  • طوفان فکری
  • همفکری
  • راهکارها

ما برای رضایت شما چه میکنیم؟

اعلام رضایت حاضرین و شرکت کنندگان

٩٣شرکت کنندگان
٣٢٠+رضایت
١٨٠+شرکای تجاری
٩٣مدعوین

نظرات مدعوین و شرکت کنندگان

چه کسانی؟

اعضای گروه

دکتر محمد رضایی

مدیر انجمن

محمد محمودی

دکترای کسب و کار

دکتر بیژن بهرامی

صاحب کسب و کار

مشاوره رایگان

برای ثبت نام و حضور در رویداد های استیل پرایس تماس بگیرید.

۰۲۱۸۸۹۸۱۲۰۶