فرم ثبت نام – تکنیک های صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله

  • ضروری جهت اطلاع رسانی
  • 0 تومان
  • در صورت ثبت نام گروهی این فرم را برای تمامی افراد گروه کامل نموده و به دبیرخانه همایش ارسال فرمائید.
    با توجه به محدودیت ظرفیت برای شرکت در همایش، اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام نموده اند.