موضوع کنفرانس : چشم انداز فولاد و مواد اولیه؛ انتقال تکنولوژی و تحولات بازار

همرا با نمایشگاه جانبی

تاریخ برگزاری: 10 مهر سال 1397

محل برگزاری : هتل استقلال تهران

اسامی سخنرانان به ترتیب :

اردشیر سعد محمدی: معاون سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران

موضوع سخنرانی : بررسی صنعت معدن و فولاد ایران

 

منصور یزدی زاده: مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان

موضوع سخنرانی: نگاهی به چالش های پیش روی صادرات فولاد

 

اسداله فرشاد: مدیرعامل شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان

موضوع سخنرانی: چشم انداز 1404 الزامات و اقدامات و تکنولوژی در صنعت فولاد ایران

         

 

سید رسول خلیفه سلطان: مدیر تامین و تدارکات شرکت معدنی و صنعتی گل گهردبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد

موضوع سخنرانی: محدودیت ها در لوجستیک، پشتیبانی و تدارکات و تاثیر آن بر زنجیره فولاد

         

محمود رضایی: مدیر فروش شرکت دانش بنیان نفت و گاز سرو

موضوع سخنرانی: صنعت کاتالیست فرصت ها و چالش ها

 

حمید حسینی: دبیر اتاق بازرگانی ایران و عراق

موضوع سخنرانی: ظرفیت ها و فرصت های همکاری بازار فولاد ایران و عراق

 

بهمن تجلی زاده: معاون بازاریابی و فروش فولاد خوزستان

موضوع سخنرانی: جایگاه ارزش پیشنهادی مشتریان در مدل های بازاریابی و تعالی سازمانی. بررسی موردی شرکت فولاد خوزستان

   

علیرضا ابراهیمی: مدیر برنامه ریزی و توسعه و تکنولوژی میدکو

موضوع سخنرانی: آینده پژوهی و تحلیل روند توسعه فناوری در صنایع فولاد

   

روح اله عباس زاده: مدیر پشتیبانی پروژه های شرکت گل گهر

موضوع سخنرانی: آینده بازار آهن و فولاد چالش ها و استراتژی های پیش رو

 

مهدی مکی آبادی: معاون بهره برداری توسعه آهن و فولاد گل گهر

موضوع سخنرانی: ابزارهای موثر در بهره وری شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 

همایون دارابی: مدیر صندوق های سرمایه گذاری کارگزاری بانک آینده

موضوع سخنرانی: پیش بینی کوتاه مدت سهام شرکت های فولادی و معدنی

 

حسین عزیز طائمه: مدیر مهندسی شرکت ام ام ای

موضوع سخنرانی: تکنولوژی پرد

 

مجید فخاری: کارشناس تحقیقات و بازاریابی فولاد مبارکه اصفهان

موضوع سخنرانی: تحلیل بازار مصرف محصولات فولادی تخت کشور

               

رخداد های مهم دوره چهارم کنفرانس استیل پرایس

اعطای جایزه SEA (STEEL EXCELLENCE AWARD) به مهندس رسول خلیفه سلطان دبیر انجمن تولیدکنندگان ایران

               

حامیان دوره چهارکنفرانس استیل پرایس:

 • سازمان ایمیدرو
 • شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
 • شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
 • شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
 • شرکت صنعتی و معدنی چادرملو
 • شرکت فولاد هرمزگان
 • هلدینگ میدکو
 • شرکت نفت و گاز سرو
 • شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
 • شرکت فولاد خوزستان
 • شرکت فولاد روهینا جنوب
 • شرکت MME
 • سایت تحلیلی خبری معدن 24

اسامی شرکت کنندگان در چهارمین دوره کنفرانس استیل پرایس:

Name & Surname Company Name
H. Navaei Alvar Kharazmi Technology Development
M. Behbahani Kharazmi Technology Development
M. Maki Abadi Golgohar Iron & Steel Development
H. Varei Golgohar Iron & Steel Development
H. Ezadi Golgohar Iron & Steel Development
A. Khoshnvisan MEMSECO
M. oghbaei MEMSECO
M. Mohamadi MIDHCO
G.R.Asarroodi Sangan Steel Industries Mining Co
A.Ebrahim Bay Salami Sangan Steel Industries Mining Co
M.Zandi IZEX
M.Norozi Novin FRK
A.Mohammadi Hiri Novin FRK
M.R.Nazari Faraz Majd Steel (Ltd)
M.Mohajer Soltani Faraz Majd Steel (Ltd)
S.Eslamian MESCO
M.Heidari Arian Foulad Gharb
S.J.Kashfi Arian Foulad Gharb
B.Ansaripour Foulad Tejarat Parsian
M.Zaker Tabrizi Seraj Trading
Gh.Sarhadi Seraj Trading
M.H.Esmailnia Itochu IRAN Co. LTD
H.Ghandi Bagheban Zade Arfa Iron and Steel Co
M.A.Izadi Ghah Farokhi Arfa Iron and Steel Co
M.Dehghani firoozabadi Arfa Iron and Steel Co
M.Hedaiati Arfa Iron and Steel Co
A.Katouzian Arfa Iron and Steel Co
A.R.Alemzadeh Behan Trading
Z.Abbas Pour Behan Trading
K.Zolfagari Bisotoun Steel
J.Shokri Bisotoun Steel
H.R.ghasemirad Neyriz Ghadir Steel Company
R.Kihan Neyriz Ghadir Steel Company
A.R.Zahedian Neyriz Ghadir Steel Company
M.Norian Chadormalu Mining and Industrialco .(pjs)
S.M.Abrishami Chadormalu Mining and Industrialco .(pjs)
M.A.Zahedi Chadormalu Mining and Industrialco .(pjs)
M.R.Mahvi CPG Pars
S.Zakerzadeh Chadormalu Mining and Industrialco .(pjs)
M.E.Yaltagian Chadormalu Mining and Industrialco .(pjs)
M.Sharifi Chadormalu Mining and Industrialco .(pjs)
H.Talebi Chadormalu Mining and Industrialco .(pjs)
L.Dasht Bozorgi Pamidko Company
A.Farshad Iranian Ghadir Iron & Steel Co
A.Keyvanara Chadormalu Mining and Industrialco .(pjs)
H.Araqi Chadormalu Mining and Industrialco .(pjs)
H.Nikkar TPCCO
M.T.Banki National Iranian Steel co
KH.Rastar Central Iranian Iron Ore
A.A.Chitsaz IMPADCO
A.A.Nasiri Engineering Company of Industrial Industries
M.Sohaba Central Iranian Iron Ore
A.Haghighi Innovative Engineering Company of Industrial Zone
S.Kholosi Chadormalu Mining and Industrialco .(pjs)
H.Bashirrad Chadormalu Mining and Industrialco .(pjs)
R.Alidadi Chadormalu Mining and Industrialco .(pjs)
R.Soltani Yekta Foulad Doran
S. Mukerji Yekta Foulad Doran
S.Fatahi Manesh Metals News
M.R.Ebrahimi SMT News Paper.
SH.Nikvazife SMTnewspaper.
R.Haghi Beigi SMTnewspaper.
H.Karbaschi MME
B.Kazemian MME
K.Nazar Pour MME
H.Aziztameh MME
J.Abbasi MME
M.Rafei
M.S.Hamidi Madan 24
P.Khezr Seven Diamonds Ind
A.Asadi Madan Name News Agency
F.Mohammadi Madan Name News Agency
A.Amirteimouri Madan Name News Agency
A.Hajizadeh Golegohar
R.Pourshahsavari Golegohar
R.Tofigh Golegohar
M.Iranejad Golegohar
M.Aziz Karimi Golegohar
A.Afazati Golegohar
A.H.Karimi Vasigh Sarv Oil & Gas Industries Development Co
M.Rezaei Sarv Oil & Gas Industries Development Co
M.A.Ebrahimi Sarv Oil & Gas Industries Development Co
E.Ebrahimi Sarv Oil & Gas Industries Development Co
A.Taheri Sarv Oil & Gas Industries Development Co
Gh.Ghiafeh Sarv Oil & Gas Industries Development Co
M.Komasi Sarv Oil & Gas Industries Development Co
S.Sadeghi Nejad Yazd Rolling Mill
H.Reyhani Yazd Rolling Mill
V.Jabari Yazd Rolling Mill
M.R.Balideh Pardazesh
R.Bayat Pardazesh
F.Nasrollahi Pardazesh
A.Hoseini PASCO
H.Pour Jafari PASCO
A.Naeimi PASCO
M.H.Saghafi PASCO
M.Motahari PASCO
M.Motahari PASCO
D.Jaberian Ario Steel
R.Ehtiati Salem Tejarat Asia
M.Hashemi Golegohar
M.Ezatniya Golegohar
A.Safarian IROPEX
M.Pejman MACID
M.Bahrami MACID
R.Hasani Golegohar
M.Jaberian South Rouhina Steel Complex
A.Yazdan South Rouhina Steel Complex
SH.Zare Hormozgan Steel Co
A.Kazemi Hormozgan Steel Co
J.Dolatkhah Hormozgan Steel Co
H.R.Keian Pour Hormozgan Steel Co
S.Jamshidi Hormozgan Steel Co
A.Zaheri Hormozgan Steel Co
A.Golshan Hormozgan Steel Co
H.Almasi Hormozgan Steel Co
A.A.Hadadian Hormozgan Steel Co
M.Shokrizadeh Hormozgan Steel Co
R.Safarian Hormozgan Steel Co
H.R.Vosoghi Hormozgan Steel Co
A.R.Tajpour Golgohar Iron & Steel Development
M.Radmehr Golgohar Iron & Steel Development
H.R.Hormati Golgohar Iron & Steel Development
M.Jahan Pour Golgohar Iron & Steel Development
M.R.Houshmand Golgohar Iron & Steel Development
M.Pouramn Golgohar Iron & Steel Development
J.Saleh Golgohar Iron & Steel Development
M.A.Barzegar Golgohar Iron & Steel Development
M.Karimi Golgohar Iron & Steel Development
H.Hashemi South Kaveh Steel Co
M.Abedini South Kaveh Steel Co
S.Khani South Kaveh Steel Co
J.Ebrahimi South Kaveh Steel Co
A.M.Abri South Kaveh Steel Co
A.Taheri Nasr South Kaveh Steel Co
R.Mehmandost Mobarakeh Steel Company
M.Faghihian Mobarakeh Steel Company
J.Ghasemi Mobarakeh Steel Company
H.Abandi Mobarakeh Steel Company
N.Ghermezi Mobarakeh Steel Company
M.Majdi Tach Talk General Trading
M.A.Karimian PCESCO
M.H.Parsa Khorasan steel Complex
H.Bakhtiari Khorasan steel Complex
S.M.Aboei Mehrizi B-MISCO
A.Esmaili CAR SHEET COMPANY
D.Bagheri CAR SHEET COMPANY
B.Kashvar CAR SHEET COMPANY
M.Bahmani CAR SHEET COMPANY
F.Mirshekari Qeshm Steel Development Co
J.Farshad Qeshm Steel Development Co
A.Marashi Foulad Yar Kourosh Tndustrial Group
V.Kord Bacheh Industrial Foundry Monthly
N.Gheiciri Asremadan
Malaki Asremadan
M.Halaj Khoozestan Steel Company
M.Shahniani Khoozestan Steel Company
R.Vakili Khoozestan Steel Company
A.Badvi Khoozestan Steel Company
M.Ahmadi Khoozestan Steel Company
S.SH.Mosavi Khoozestan Steel Company
A.A.Sheikhpour Khoozestan Steel Company
V.Mehdipour Khoozestan Steel Company
M.Keshani Khoozestan Steel Company
H.Halajzadeh Khoozestan Steel Company
T.Zahedifar Minews
A.Ebrahimi DGA
H.Fotros SISCO
R.Sadeghzadeh Benam SFKSteel
M.Pouragha Taghiabad SFKSteel
A.Farzi Molan SFKSteel
S.H.Hosseini Mavad Azin Kimia
M.Ghareh Sheikhlo Me-Metals
A.Dahaghin South Kaveh Steel Co
M.K.Bahrami Mobarakeh Steel Company
H.Hoseinie Zeydabadi Hadid Gostar Sirjan
M.Ansari GhaltakSazan
H.Shahpari Fard Ghaltak Sazan
A.R.Safarizadeh High Cedar General Trading
A.Zeilabi Niazpour Industrial and Mineral Complex Opal Parsian Sangan
Z.Sepehri Industrial and Mineral Complex Opal Parsian Sangan
M.A.Eghbali Industrial and Mineral Complex Opal Parsian Sangan
M.Ramezani Industrial and Mineral Complex Opal Parsian Sangan
B.Banaie Industrial and Mineral Complex Opal Parsian Sangan
M.Shaker Rasmara
M.M.Fanaie Electrocaut at a Glance
Gh.Golshan Arani Renown
A.M.Abri South Kaveh Steel Co
M.Faghihian Mobarakeh Steel Company
Mosavian IME
Rahimi IME
Larijani IME
A.Ebrahimi Golegohar
M.Ebrahim Kermani ESCO
A.Emadizadeh ESCO
S.M.Hashemi Fard Iran and Iraqi Room
R.Monesian Iran and Iraqi Room
S.Khoshhal Bourse24
S.R.Khalife Soltani Steel Iran
S.R.Sharestani      Steel Iran
V.Yaghobi      Steel Iran
S.A.Askari      Steel Iran
M.Saleh      Steel Iran
M.Ahmadi      Steel Iran
M.Rahimi      Steel Iran
Gh.Sadegh Nia Aghah
M.A.Faghih ILKA COMPANY
B.Nik Khah SISCO
T.Momtazan Golgohar Iron & Steel Development
A.Ardestani Golgohar Iron & Steel Development
M.Mansori Pars Steel Co. Sabzevar Co
Sh.Gholipour Pars Steel Co. Sabzevar Co
R.Tourang Kimia Infrared Materials
H.Zeighami IMIDRO
R.Ashraf Semnani MIDHCO
M.Arian Foulad Gharb Arian Foulad
S.Goodarzi Seramam Shamim Sepahan
R.A.Sharif Company Expanding Aria Profile

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *